Inschrijfformulier Lidmaatschap - Leerdam Sport '55

Inschrijfformulier Lidmaatschap

Inschrijfformulier Lidmaatschap


Vul de onderstaande velden in:


( Incassomachtiging ) Door het verlenen van een machtiging zal de vereniging de contributie incasseren + éénmalig het inschrijfgeld (€ 7,50). Bij een eventuele beëindiging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso gestopt. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Leerdam Sport ’55 om van zijn/haar hieronder genoemde (post)bankrekening het eenmalige inschrijfgeld (€ 7,50) en de contributie af te schrijven.

Bij betaling door Stichting Leergeld zal er geen gebruik gemaakt worden van bovenstaand rekeningnummer.
Vanwege het belang van jouw privacy stellen we deze vraag.
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar toestemming voor geeft. Noteer uw bankrekeningnummer, tenaamstelling, woonplaats en de datum van deze machtiging. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Uw machtiging wordt automatisch ingetrokken bij het stopzetten van uw lidmaatschap. Bij opzeggen lidmaatschap tijdens het seizoen (1 juli tm 30 juni) blijft u tot het eind van het seizoen verplicht contributie te betalen. Opzeggen lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. Het bestuur is bevoegd leden met een contributieachterstand uit te sluiten van alle activiteiten, totdat deze is voldaan.


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!