Hoofdbestuur

 

 

Voorzitter

J. Boekelman

06-51252450

 
Secretaris

H. van Wijk

06-10294137

 
Penningmeester

J. de Bruin

 

 
Bestuurslid technische zaken / beleid

Vacant

 

  
Bestuurslid Commerciële zaken

Vacant 

 

 

 
   

 

 
Email Hoofdbestuur
     
Email Financiële administratie
     
Email Ledenadministratie