Historie

Historie

In 1912 is het huidige Leerdam Sport ’55 opgericht onder de naam Sparta.Een groep arbeiders van de toenmalige Glasfabriek kwamen tot de oprichting van een voetbalclub in Leerdam. In 1955 is doormiddel van een fusie de naam Leerdam Sport ’55 ontstaan. Na diverse omzwervingen voor wat betreft een speelveld in Leerdam kwam men uiteindelijk aan de Tiendweg terecht.
De woonwijk het Spartaveld herinnert nog aan deze tijd.Dit veld werd geheel uit eigen middelen bekostigd en hiermee werd de basis gelegd voor onze huidige accommodatie aan de Quirinus de Palmelaan dat  geheel in eigendom is van Leerdam Sport ’55. Onze accommodatie bestaat uit  3 speelvelden, een trainingsveld, een traphoek en 6 kleedkamers. Tevens beschikken wij over 2 kantines die in eigen beheer zijn.

Leden
Leerdam Sport  ’55 is een multiculturele vereniging waarbij iedereen gelijk is en waarbij geen verschil wordt gemaakt in geloof, ras of huidskleur.
Ons ledenaantal bestaat uit actieve en passieve leden. Onze actieve leden zijn het seizoen 2010 – 2011 verdeeld over 13 teams, 6 seniorenteams en
7 jeugdteams, die wekelijks actief op het groene speelveld. Naast 5 senioren teams die op zaterdag uitkomen hebben wij ook nog een seniorenteam dat op zondag actief is.

Vrijwilligers

Het feit dat de vereniging uitgegroeid is tot waar zij nu staat, is met name te danken aan de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren.
Leerdam Sport  ’55 kan immers niet bestaan zonder de steun van mensen, bedrijven en organisaties die onze mooie club een warm hart toe dragen.