Brug Multimedia

In de Brug staat een artikel welke verwijst naar het tijdens de afgelopen ledenvergadering getoonde film
"KNVB - modern verenigingsbesturen: Back to Basics".

Hieronder de betreffende film.